مبلغ، نه پیامبر: قرائتی انتقادی بر مسلک شیخ محمدبن عبدالوهاب
45 بازدید
ناشر: ادیان
نقش: ویراستار
شابک: 978-964-2908-01-1
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی